Тип: TYPE 5000

Модел: 07481662.01

S / N: 160010352.04

Допълнителна информация:

3GG6AICP4902

Original Code: C00065975

Съвместим със следните модели: 

2I MARCHI HL 428 TP 

ARISTON AF 550 TX/1 IT(G.D.) 
ARISTON AF 554 TP (IT) 
ARISTON AF 553 PBS (FR) 
ARISTON AF 553 TP (AG) 
ARISTON AF 553 TP (EX) 
ARISTON AF 561 TP (EX) 
ARISTON AF 552 P (EX) 
ARISTON AF 552 TP (EX) 50-60 
ARISTON AF 553 TP (EO) 
ARISTON AF 561 TP (EO) 
ARISTON AF 550 TP EO 
ARISTON AL 64 X (IT) 
ARISTON AB 64 X (IT) 
ARISTON AB 63 X (IT) 
ARISTON AB 63 (IT) 
ARISTON AB 53 X (IT) 
ARISTON AB 53 (IT) 
ARISTON AL 44 X (IT) 
ARISTON AB 43 X (IT) 
ARISTON AB 43 (IT) 
ARISTON AB 40 (IT) 
ARISTON ALS 64 X (IT) 
ARISTON ABS 63 X (IT) 
ARISTON ABS 53 X (IT) 
ARISTON ABS 43 X (IT) 
ARISTON AB 64 (PT) 
ARISTON AB 54 X (PT) 
ARISTON AB 43 (PT) 
ARISTON AB 66 (FR) 
ARISTON AB 63 (TK) 
ARISTON AB 63 X (EX) 
ARISTON ABS 63 X (EU) 
ARISTON AB 56 (FR) 
ARISTON AB 53 (EO) 
ARISTON AB 53 X (EU) 
ARISTON AB 65 X (EU) 
ARISTON AL 53 X (EU) 
ARISTON AB 63 (AG) 
ARISTON AB 43 (SP) 
ARISTON AB 63 (SP) 
ARISTON AL 44 X (SP) 
ARISTON AL 64 X (SP) 
ARISTON AB 43 (EX) 220-50/60 
ARISTON AB 53 (EX) 220-50/60 
ARISTON AB 43 (AG) 
ARISTON AB 64 (AG) 
ARISTON L 548 (IT) 
ARISTON L 648 (IT) 
ARISTON AB 40 (EX) 
ARISTON AB 40 (AG) 
ARISTON ABS 63 X (EO) 
ARISTON AB 60 (IT) 
ARISTON AB 53 (AG) 
ARISTON AB 52 (PT) 
ARISTON AV 61 (EU) 
ARISTON AV 51 (EX) 50-60 Hz 
ARISTON AV 41 (EX) 50-60 Hz 
ARISTON AV 41 (AG) 50/60 
ARISTON AV 51 (AG) 50/60 
ARISTON AV 51 (EO) 
ARISTON AV 40 (AG) 50/60 
ARISTON AV 42 (EX) 50-60 HZ 
ARISTON AV 52 (EX) 50-60 HZ 
ARISTON AV 61 (AUS) 
ARISTON AV 61 (AG) 
INDESIT WG 432 TXI OLD 
INDESIT WG 630 TXI OLD 
INDESIT WGS 633 TXI OLD 
INDESIT WG 430 TXE I OLD 
INDESIT WG 635 TXE I OLD 
INDESIT WG 43 TXG I OLD 
INDESIT WG 63 TXG I OLD 
INDESIT WG 432 TX P OLD 
INDESIT WG 426 TX E OLD 
INDESIT WG 636 TX E OLD 
INDESIT W 44 TXD I OLD 
INDESIT W 61 TXD I OLD 
INDESIT WGS 636 TX R OLD 
INDESIT WG 525 TX P OLD 
INDESIT WG 522 TX U OLD 
INDESIT WG 436 TPI OLD 
INDESIT WG 636 TP I OLD 
INDESIT W 405 PW F 
INDESIT W 415 TPD I OLD 
INDESIT WG 425 P I OLD 
INDESIT WG 437 TPE I OLD 
INDESIT WG 435 TP I OLD 
INDESIT WG 535 TP I OLD 
INDESIT W 665 TP I 
INDESIT WG 426 TP F OLD 
INDESIT W 445 TP I 
INDESIT WG 420 P U OLD 
INDESIT WG 421 TP R OLD 
INDESIT WG 622 TP R OLD 
INDESIT WG 425 E OLD 
INDESIT WG 426 T E OLD 
INDESIT WG 625 T E OLD 
INDESIT WG 425 P (P) OLD 
INDESIT WG 426 TP (P) OLD 
INDESIT WG 623 P (Z) OLD 
INDESIT WG 432 TXI 
INDESIT WG 630 TXI 
INDESIT WGS 633 TXI 
INDESIT WG 430 TXE I 
INDESIT WG 635 TXE I 
INDESIT WG 43 TXG I 
INDESIT WG 63 TXG I 
INDESIT W 44 TXD I 
INDESIT W 61 TXD I 
INDESIT WG 436 TPI 
INDESIT WG 636 TP I 
INDESIT W 415 TPD I 
INDESIT WG 425 P I 
INDESIT WG 437 TPE I 
INDESIT WG 435 TP I 
INDESIT WG 535 TP I 
INDESIT WG 620 P G 
INDESIT WGS 636 TX R 
INDESIT WG 522 TX U 
INDESIT WG 622 TP R 
INDESIT WG 421 TP R 
INDESIT WG 625 P (EX) 
INDESIT WG 421 TP (EX) 
INDESIT W 42 TP (E) OLD 
INDESIT WH 665 TX (E) 
INDESIT WG 420 P U 
INDESIT WG 432 TX P 
INDESIT WG 636 TX P 
INDESIT WG 426 TX E 
INDESIT WG 525 TX P 
INDESIT WG 426 TP F 
INDESIT WG 425 E 
INDESIT WG 426 T E 
INDESIT WG 625 T E 
INDESIT WG 425 P (P) 
INDESIT WG 426 TP (P) 
INDESIT WG 420 P (OM) 
INDESIT WG 421 TP (RA) 
INDESIT WG 421 TP (OM) 50-60 
INDESIT WG 623 P (Z) 
INDESIT WG 635 TP (EX) 
INDESIT W 42 TP (E) 
INDESIT WG 636 TX E 
INDESIT W 405 TX (U) 
INDESIT WG 526 T/1 (E) 
INDESIT WG 439 TP S (IT) 
INDESIT WG 49 TX S (IT) 
INDESIT WG 67 TX S (IT) 
INDESIT WG 625 P (F) 
INDESIT W 428 TPZ (IT) 
INDESIT W 610 TPZ (IT) 
INDESIT WG 431 TX (OM) 50/60 
INDESIT WG 634 TX (OM) 
INDESIT W 44 (IT) 
INDESIT W 63 (IT) 
INDESIT WG 426 TP (IT) 
INDESIT W 43 (IT) 
INDESIT W 53 (IT) 
INDESIT W 63 T (EX) 
INDESIT W 43 T (EX) 
INDESIT W 63 (EX) 
INDESIT W 43 (EX) 
INDESIT W 43 (FR) 
INDESIT W 63 (SP) 
INDESIT W 432 (PT) 
INDESIT W 435 (TP) 
INDESIT W 43 T (AG) 
INDESIT W 43T (EX) 50-60 HZ 
INDESIT W 53 (SP) 
INDESIT W 63 (FR) 
INDESIT WS 44 X (IT) 
INDESIT WS 64 X (IT) 
INDESIT WS 431 TX (EX) 
INDESIT WS 642 TX (EX) 
INDESIT W 63 X (IT) 
INDESIT W 431 TX (EX) 
INDESIT W 646 X (PT) 
INDESIT W 43 X (SP) 
INDESIT W 535 (PT) 
INDESIT W 63 X (SP) 
INDESIT W 43 X (IT) 
INDESIT W 44 X (IT) 
INDESIT W 64 (IT) 
INDESIT WS 43 X (IT) 
INDESIT WS 63 X (IT) 
INDESIT WG 420 P (RA) 
INDESIT W 630 (FR) 
INDESIT W 524 (PT) 
INDESIT W 634 (PT) 
INDESIT W 63 (TK) 
INDESIT W 43 (AG) 
INDESIT W 53 T (EX) 
INDESIT W 642 TX (EX) 
INDESIT W 432 S (IT) 
INDESIT W 443 X G (IT) 
INDESIT W 432 X S (IT) 
INDESIT WH 66 TX (E) 
INDESIT W 4521 (E) 
INDESIT W 6521 (E) 
INDESIT W 53 (FR) 
INDESIT W 63 X (IT) (TE) 
INDESIT W 431 TX (EX) (TE) 
INDESIT W 43 X (IT) (TE) 
INDESIT W 44 X (IT) (TE) 
INDESIT W 642 TX (EX) (TE) 
INDESIT W 543 G (IT) 
INDESIT W 646 XS (PT) 
INDESIT W 41 (SP) 
INDESIT W 43 (SP) 
INDESIT W 51 (SP) 
INDESIT WP 41 (IT) 
INDESIT WP 42 (IT) 
INDESIT WP 62 (EX) 
INDESIT W 63 (Z) 
INDESIT W 61 (EX) 
INDESIT WI 5 (FR) 
INDESIT WI 6 (EU) 
INDESIT WIS 40 (IT) 
INDESIT WI 60 (IT) 
INDESIT WI 40 (IT) 
INDESIT WI 60 X (EX) 
INDESIT WI 61 (EX) 
INDESIT WIS 62 (EX) 
INDESIT WI 42 (EX) 

160010352

  • Код на продукта: 37
  • Наличност: Наличност
  • 72.00лв.


Тагове: 160010352, 3GG6AICP4902, Indesit, 07481662.01, TYPE 5000